მიწოდება & დაბრუნება

გადაზიდვის საფასური მთელ საქართველოს მასშტაბით შეადგენს 5 კილო 8 ლარი, ხოლო შემდეგი კილოს ღირებულება შეადგენს 0.50თეთრი. 

ტრანსპორტირების ხარჯი ანგარიშდება შეკვეთის მომენტში.

ტრანსპორტირებას ანხორცილელებს საქართველოს ფოსტა.

თუ შეკვეთის ოდენობა არის 60 ლარის ოდენობით, ტრანსპორტირების თანხა შედის შეკვეთაში.

თბილისის მაშტაბით:

თბილისის ტერიტორიაზე შეკვეთების მიტანა ხდება იმავე დღეს, თუ ისინი არაუგვიანეს 16:00 საათამდე მოხდება.
ხოლო  16:00 საათის შემდეგ შემოსული შეკვეთების მიტანა მოხდება მეორე დღეს.
დანარჩენი საქართველოში:

შეკვეთების გაცემა მოხდება საქართველოს ფოსტიდან
მიწოდების დრო დამოკიდებულია მანძილზე და მას შეუძლია დააგვიანდეს  3-დან 5 დღემდე
დაბრუნების პოლიტიკა:

დაბრუნებასთან დაკავშირებით გთხოვთ დაგვიკავშირდით.